اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری دوره ای کلاس های ایمنی

یکی از اهداف شرکت فنی مهندسی یکتاپایاتوس ارائه هرچه بهتر خدمات به کارفرمایان است. با توجه به این موضوع همواره در صدد افزودن تجربیات خود و بکارگیری نیروهای متخصص در …