برگزاری دوره ای کلاس های ایمنی

یکی از اهداف شرکت فنی مهندسی یکتاپایاتوس ارائه هرچه بهتر خدمات به کارفرمایان است. با توجه به این موضوع همواره در صدد افزودن تجربیات خود و بکارگیری نیروهای متخصص در این زمینه بوده و در تلاش است با برگزاری دوره ای کلاس های آموزشی و ایمنی، به این امر مهم دست یابد.