همواره پاسخگوی شما مشتریان عزیز برای مشاوره و یا دریافت اطلاعات بیشتر راجب خدمات شرکت از طریق ایمیل و تلفن های شرکت هستیم.

آدرس: بجنورد – خیابان 17 شهریور شمالی – کوچه شهید قشلاقی پلاک 34

کد پستی: 9415613175

تلفن: 32427701-058

فکس: 32427520-058

ایمیل: info@yektapaya.com


شماره های داخلی

قائم مقاممحمد خادم زادهداخلی 107
مدیریت اجراییشهرزاد صباغیداخلی 102
معاونت بازرسیشایان صباغیداخلی 111
مدیریت اداریهاجر ایزانلوداخلی 104
معاونت مالیکلثومه زراعتکارداخلی 105
حسابداریزهره جهانگیریداخلی 109
معاونت پشتیبانی و کارپردازیرضا حصاریداخلی 110
مدیریت انبارمهدی ایرانیداخلی 106

ارسال ایمیل