مراسم كلنگ زني با افتتاح ۲۲ پروژه گازرسانی روستایی در شهرستان راز و جرگلان

در مورخ 1401/11/14 مراسم كلنگ زني و افتتاح پروژه گازرسانی به ۵ روستا و آغاز عملیات اجرایی به ۱۷ روستا در شهرستان راز و جرگلان، شهر غلامان، روستای یوقان برج صورت گرفت. در این افتتاحیه جناب آقای مهندس صالحی مدیرعامل شرکت فنی مهندسی یکتاپایاتوس و پرسنل شرکت، جناب آقاي دكتر حسین نژاد استاندار محترم خراسان شمالی، جناب آقای دکتر پاکمهر نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و جناب آقای مهندس هاشمی مدیرعامل شرکت گاز استان حضور داشتند.