بازدید جناب آقای هاشمی مدیر عامل محترم شرکت گاز خراسان شمالی از منطقه راز و جرگلان

در تاریخ پنج شنبه ۸ دی ماه ۱۴۰۱ جناب آقای هاشمی، مدیر عامل محترم شرکت گاز خراسان شمالی و هیئت همراه از پیشرفت پروژه های گازرسانی شهرستان راز و جرگلان در نقاط مرزی این منطقه بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید جناب آقای پاکمهر نماینده مردم خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی، فرماندار راز جناب آقای حسن زاده و جمعی از مسئولین شهرستان راز و جرگلان، حضور داشتند.