امور حمل و نقل، تعمیر و نگهداری، امور آشپزخانه و رستوران، خدمات عمومی (تنظیفات، نامه رسانی، پیشخدمتی، امور آبدارخانه، تلفنچی، تامین نیروی انسانی و…)، نگهداری و خدمات فضای سبز، امور تاسیسات، امور چاپ و تکثیر