انجام صادرات و واردات و اخذ تسهیلات بانکی از منابع مالی کشور و اخذ نمایندگی و دادن نمایندگی و انجام کلیه امور ملکی و …