تهیه و توزیع مصالح ساختمانی ، آجر، آهک، تیرچه بلوک، سیمان، بلوک، کچ و پودر سنگ.