بارش شدید تگرگ و جاری شدن سیل در نزدیکی پروژه کهنه قلعه (بجنورد)

مورخ 1402/03/17