مانور آتش سوزی عمدی و انفجار گاز در شهر غلامان

در راستای مقابله و آمادگی واحد امداد و تعمیرات در زمان حوادث، مانور عملیاتی آتش سوزی در شهرستان راز و جرگلان برگزار شد. در این عملیات توانمندی نیروهای عملیاتی واحد تعمیرات و امداد گاز، نیروهای آتش نشانی و اورژانس این شهرستان به چالش کشیده شد. این مانور در تاریخ 16 آبان 1402 اجرا شد.