تعمیر لوله 125 روستای سوخسو انقلاب شهرستان راز

در اواسط اسفند سال 1400 خط لوله روستای سوخسو انقلاب نیاز به تعمیر پیدا کرد. پرسنل توانمند شرکت یکتاپایاتوس در اسرع وقت نسبت به تعمیر این خط لوله اقدام کردند.