برگزاری کلاس های امداد، آتشنشانی و ایمنی راهنمایی و رانندگی در شهرستان راز