بازدید مدیرعامل محترم شرکت گاز خراسان شمالی از پروژه منطقه راز و جرگلان

در مورخ 1401/04/25 جناب آقای میربلوکی مدیرعامل محترم شرکت گاز خراسان شمالی به همراه همکاران گرامی از پروژه امداد، گازبانی، توسعه شبکه و نصب انشعابات راز و جرگلان پیمان 375127 بازدید به عمل آوردند.