بازدید شبانه فرماندار محترم شهرستان راز و جرگلان از ایستگاه گازرسانی راز

 در تاریخ 1401/10/26 جناب آقای حسن زاده فرماندار محترم شهرستان راز و جرگلان به صورت شبانه از ایستگاه گازرسانی راز بازدید به عمل آوردند. در این بازدید جناب آقای مهندس ولی پور ریاست محترم شرکت گاز شهرستان راز ایشان را همراهی کردند و توضیحاتی در رابطه با نحوه تعویض فیلتر خط گاز و نحوه عملکرد ایستگاه خدمت ایشان ارائه دادند.