انجام اورهال هیتر (راز و جرگلان)

در مرداد ماه سال جاری (1402) عملیات اورهال هیتر در ایستگاه های CGS شهرستان راز و شهر غلامان صورت گرفت.