افت شدید فشار گاز در خراسان شمالی و حضور شبانه روزی پرسنل شرکت یکتاپایاتوس در مناطق مختلف استان

با توجه به کاهش شدید دما در کشور و افزایش مصرف گاز طبیعی، در تمامی مناطق استان خراسان شمالی ناپایداری و افت شدید گاز را شاهد هستیم. نیروهای شرکت فنی مهندسی یکتاپایاتوس در این روزها به صورت شبانه روزی در مناطق مختلف استان حضور دارند و در تلاش هستند تا از بروز هرگونه حادثه و قطعی گاز جلوگیری به عمل آوردند.